"Amazoner" i pressen

"I´m not a model. I´m an athlete . I only want to make money doing my trade. The rest I don´t really care for. I don´t give a rat´s ass about being sexy" - Tiffany Millbret, 2002

För att gå än djupare på media, det instrument som sägs återge verkligheten, har jag valt att belysa problematiken kring medias framställning av kvinnor inom idrotten.

Från början var idrott något som skapades av män för män. I dagens moderna samhälle utövas och representeras idrotten utav båda könen. Som konstaterat i tidigare inlägg tar media en allt större och inflytelserikare roll i samhället. Där media är den som sätter våra värderingar och attityder kring idrotten. Problematiken berör hur förmedlas kvinnor? Varför förmedlas de på detta sätt, finns det andra möjligheter?

Kvinnoidrotten ges mindre resurser och får därav även mindre uppmärksamhet från medierna än manlig idrott. Ofta är det så att media allt som oftast väljer att lyfta fram kvinnans femininitet i avseendet att försöka kompensera för det "manliga" som idrotten står för. Fokuset ligger alltså oftast på utövarens uteseende istället för själva bedriften eller resultatet. Det finns en tydlig rädsla i samhället för den "maskulina kvinnliga idrottaren", vi vill se kvinnor (heterosexuella) i graciösa poser, inte i ett kampmoment där vi kan se svetten rinna. 

Kvinnor ska alltid göras mindre dvs.vi kallas för "flickor". Flickor kan kännas som en käftssmäll eller som en stadig "klapp-på-huvudet-så-du-vet-din-plats" aktigt. Gång på gång älskar media att betona utseendet. Kroppen som är ett av idrottens kännetecken och verktyg sexualiseras. 

För att männen inte ska bli rädda för den här superkvinnan som just presterat en bedrift många män själv inte skulle kunna klara av att utföra, lyfter man fram igenkännbara tecken som att hon hade ju inte klarat det utan hennes "pojkvän". Eller att trots jättevinsten är hon en superkock i hemmet. Ett väldigt nytt exempel som nyss varit i media; Anna Carin Olofsson som gjorde comeback fem månader efter hennes graviditet. Efter hennes succé bedrift väljer man att betona något som bara kan knytas an till kvinnligheten och moderskapet.  "Ammar - strax innan starten" (läs mer här -http://www.aftonbladet.se/sportbladet/skidskytte/article3920193.ab). Då känns det skönt för oss, vi vet att hon är en vanlig, heterosexuell, riktig kvinna som inte sticker ut på något "konstigt" sätt. Genom detta fframställs idrotten mer som en aktivitet vid sidan om det mer "riktiga" livet vi förväntar att en kvinna ska ha.

Men hur ska man som kvinna inom idrotten nå ut? Hur ska man kämpa mot männen genom mediebruset? Om man som idrottare väljer att spela medias spel för att lyckas inom sin gren är det då negativt? Är den idrottaren dålig som inte står emot? Vem bestämmer vilka riktlinjerna är? Hur kan man få media att intressera sig för och välja att täcka kvinnoidrotten fast på kvinnornas villkor? Om kvinnorna hade makten att bestämma hur de vill bli representerade i media hur skulle det se ut då? Till den viktigaste frågan; Hur ska kvinnor uppnå den makten inom idrotten och samhället?
Moore Magazine - April 2005

Medias förmedling utav idrott?!

"sport and the media must surley be the most potent combination of forces amongst the key factors in the globalization game. They have a unique synergy" - Robert Davies, chief executive, international Buisness Leaders Forum (2002b)

Media definieras som tidningar, tidsskrifter, böcker, TV, film och internet. Vi konsumerar alla media på olika sätt i våra liv. De spelar en viktig roll i vår upplevelse av samhället och de inspirerar våra vardagliga tankar och disskusioner. Vi använder media för att förstå, skapa en uppfattning omkring och ta in kunskap om världen vi lever i. En del påstår att media inte styr hur vi ska tänka utan bara knuffar oss in i en riktining och influerar vad vi ska tänka om. och vad samhällsdebattan ska handla om 

Det är ganska uppenbart att media och idrott lever i en "ömsesidig symbios", enkelt de är beroende av varandra. Hur ska man då kunna förstå hur media väljer att representera idrotten? Media är ett instrument som på ett rättvist och korrekt sätt ska definiera och reflektera världen vi lever i. I takt med globaliseringen har nyheter på andra sidan jorden kommit att bli betydelsefulla i våran vardag och sportsidorna är fyllda med både nationell och internationell sport. Den kommersiella sporten behöver media för att locka människor, sponsorer, pengar mm. Idag kan vi ta upp mobilen surfa runt på vårt trådlösa 3G bredband och hitta alla resultat innan journalisterna ens börjat trycka morgondagenstidning. Därför har sportjournalistiken fått välja en annan vinkel för att fånga vår uppmärksamhet. Vi kan kalla det för legender, myter och godnattsagor om idrotten.

Media skapar en saga och framställer utövare i den onda, den gode, den vackra, hjälten, "the underdog" etc. Alla dessa karaktärer finns gömda på sidorna och i kommentatorernas snack. Det är inte längre utövandet på spelplanen vi tar del av utan helt enkelt en teater med allt innehåll av spänning, glädje, sorg och alla olika karaktärer. Det enda är att manuset saknar slutet, " vem ska segra och vem kommer förlora?" Detta är en av idrottens största dragningskraft, det oförutsägbara. Sportjournalistikens utvecklande till historieberättande handlar enkelt om att få människor att konsumera mer. Vi spekulerar inte ens över idrottens framställning utan tänker att det man ser det är verkligheten.

Är media det instrument som skapar vår verklighet? Har vi slutat tänka själv och helt förlitat oss på media, är det så enkelt och bekvämt att släppa omvärlden och försvinna bort i en fotbollsmatch i hopp om att en bättre verkligheten existerar?

Andra aspekter på idrotten är att inom just sportensvärld är det tillåtet att uttrycka känslor och uttala sig om sådant som i andra kretsar skulle vara helt oacceptabelt. Exempelvis vid stora idrottsevenemang där medias roll verkar vara att ena folket runt landslaget. Tidningar trycks i blå gula färger, alla på stan är bästa vänner och en viss typ av falsk gemenskap genomsyrar landet. En enskild idrottsutövares fysiska prestation skapar ett ögonblick för hela svenska folket i TV-sofforna, dagen efter trycks hjältedådet upp i pressen och vi kan alla glädja oss för vi är svenskar. "VI" tog hem en seger.

Evenemang som OS blir den främsta formen för metaforisk krigsföring mellan nationer. Media bidrar till att forma våra tankar om vad som är "svenskt" respektive "osvenskt", det är alltid det ständiga sökandet efter motsatsen "Vi" mot "dom"

Vem är det som bestämmer vad som är "svenskt" och behövs verkligen de här sagorna och motsattserna för att vi ska kunna identifiera oss? Idrotten är en av Sveriges största massrörelser och på grund av dens position och den goda rykte om exempelvis "öppenhet", demokratisk fostran, och bidragandet till folkhälsan blir den s position sällan ifrågasatt. och därav får sportmedia ett unikt läge att fortsätta forma och reproducera berättelsen om "det gemensamma svenska"."Steg för steg blir televisionen, som utger sig för att vara ett instrument för verkligheten, ett instrument som istället skapar den."
  -Pierre Bourdieu (1998)


Sport and the City

- Jaha så du pluggar du, kul vad läser du då?
- Idrottsvetenskap
-Jasså så du ska bli idrottslärare?

Hmm nej det ska jag inte hade jag nu haft den önskan om att jobba på en mellanstadieskola med 13åringar och försöka inspirera dem till att hoppa bock och sparka på en boll så hade jag antagligen läst idrottslärarutbildningen. Nu är det faktiskt så jag läser idrottsvetenskap. En liten skillnad. Men orden kanske förvirrar er? Det kanske är så att många inte ens reflekterar över de två ordens olika betydelse, utan bara hör ordet idrott. Och studerar man idrott så är det för att bli idrottslärare, visst?!

Tro det eller ej men nu avslöjar jag, det finns faktiskt någonting bakom den idrotten som bara syns i media eller den vi upplever och har upplevt i skolan. Det existerar inte endast fotbollssuperhjältar, lyckliga segrare, gråtande förlorare och allt annat som media matar oss med. Idrotten handlar om så mycket mer, exempelvis historia, barnidrott, sportjournalistik, idrotten och relationen till miljö, genus och etnicitet, globaliseringen. Ja listan kan göras lång och det är bara exempel på olika ämnen som kommer att belysas här.

Vår "ledstjärna och förebild" Tomas Peterson Sveriges förste professor i idrottsvetenskap sa till oss på vår första föreläsning "tänk er ett samhälle utan idrotten och föreställ er sedan idrotten utan ett samhälle".
Idrott är ingen betydande pusselbit som måste finnas till för att samhället ska existera. Men däremot speglar idrotten det samhälle vi lever i och kan därför inte existera utan det.

Jag anser det vara av största vikt att folk öppnar ögonen för idrottens dunkla vråer och låter ljuset lysa på de problemområden som existerar inom idrottsvärlden. De flesta av oss har någon form av relation till idrotten därför är min blogg superb för att alla kan på olika sätt relatera till sina egna idrottserfarenheter och till livet i samhället. Det är dags att folk blir mer medvetna i en värld där alla bloggar handlar om BlondinBellas nya outfit, vilket smink man ska välja i höst eller hur Malmö FF ska träna inför nästa säsong.

Jag lovar intressant läsning med olika perspektiv och djupa analyser, Stay Tuned

Välkommen till min nya blogg!


RSS 2.0