Caster Semenya

Hämtad från www.dailymail.co.uk


Friidrotten har fått ett dilemma på halsen som väl ingen undgått? Den sydafrikanska medeldistanslöparen Caster Semenya (1991) är under könsutredning. Enligt The Daily Telegraph finns bevis om att friidrottaren är hermafrodit då hon saknar livmoder och äggstockar. Hon har interna testiklar vilka producerar manligt könshormon, tre gånger så mycket än hos en ”normal” kvinna. Hon uppmanas nu att omedelbart operera sig.

Könsutredningen uppkom vid VM i Berlin 2009 då många påpekade Semenyas manliga utseende och hennes snabba resultatförbättring. Det internationella friidrottsförbundet IAAF kontaktade då Sydafrikas friidrottsförbund om hjälp för en utredning om Semenyas kön.

IAAF har därefter fått motta stor kritik för hanteringen av utredningen och att informationen läckt ut till media. Många menar att hon utsatts för häxjakt och omänsklig förnedring.

 

Med denna bakgrund hämtad från olika medier går vi nu djupare in i frågan.

Debatten infinner sig på två nivåer

  1. Genus - hur en individ väljer att porträttera och uppfatta sig själv exempelvis: Man eller Kvinna. Avspeglar skillnader i egenskaper om vad som uppfattas som manligt respektive kvinnligt.
  2. Det andra handlar om det biologiska könet, det som man födds med. En beteckning som används för att skilja på människor. Det är detta som är det väsentliga i diskussionen; är Semenya biologiskt kvinna eller man?

Enligt media är Semenya klassad som hermafrodit efter de ovanstående kriterierna jag nämnde tidigare. Men även det är fel beteckning på hennes kön då äkta hermafroditism, hos en människa är en sällsynt form av störning av könsutvecklingen där individen har både äggstocks- och testikelvävnad. Så hermafroditism kan uteslutas då Semenya varken är försedd med livmoder eller äggstockar vilket leder vidare till en annan ”könsbeteckning” nämligen pseudohermafroditism. Enligt Nationalencyklopedin beskrivs pseudohermafroditism som ett tillstånd där könskörtlarna är av det ena könet och de yttre könsdelarna av det andra könet. En manlig pseudohermafrodit har testiklar (vilket Semenya har), men den manliga könsutvecklingen är ofullständig p.g.a. defekt bildning eller verkan av testosteron under fosterlivet (www.ne.se).


I Sverige födds cirka tio barn per år som ges beteckningen ”intersex”. Med detta menas en medfödd genital missbildning som gör det besvärligt att bestämma barnets kön. Intersexbegreppet omfattar en blandad samling tillstånd som kan orsakas både av könskromosomavvikelser och skador i enskilda gener. Även miljöfaktorer som steroider under fosterutvecklingen kan vara inblandade.


Förmodligen har man vid Semenyas födsel antagit att hon varit kvinna pga. hennes yttre utseende och därför har ingen djupare undersökning gjorts. Man kan ifrågasätta om tränare, familj och vänner aldrig misstänkte att något var fel då hennes menstruation med all säkerhet uteblivit. Något jag inte kan veta med 100% eftersom inga källor spekulerat kring detta. Kanske sågs det inte som ett problem då många elitidrottande kvinnors menstruation uteblir eller så valde man bara att blunda för det.


Att endast prata naturvetenskapligt språk skulle göra inlägget platt därför måste genusdebatten även tas in. I den ingår att Semenya faktiskt är en människa och hon har levt sitt liv som en kvinna. Bara för att man föds med manliga organ är det inte ens öde att vara man. Det är en svår etisk debatt som lätt blir ytlig därför skriver jag detta inlägg i hopp om att folk ska få en djupare bild av situationen. Det är lätt att debatten blir en personlig fråga när Sydafrikas regeringsparti ANC utrycker sig i ett uttalande om utredningen. ”Vi fördömer motiven hos dem som ifrågasätter hennes könstillhörighet på grund av fysik och löpstil. Sådant kan bara syfta till att framställa kvinnor som veka. IAAF borde veta bättre”.


Samtidigt så uttrycker även ledaren för ANC:s ungdomsförbund Malema anklagande gentemot IAAF och menar att de inte vill se en afrikansk kvinna på prispallen. Malema säger även att de inte har en anledning att tvivla på Semenya och vill inte bli överbevisade. Säger hon att hon är kvinna så är hon kvinna menar han. Här blir problematiken än mer rörig för nu lyfts även rasfrågan fram och alla blundar för utredningens bevis, som faktiskt visar att Semenya är född som man. Bara för att man känner sig som en kvinna gör inte detta till att man faktiskt är en biologiskt sett. Är detta en kamp mellan svarta och vita? Det verkar som att man glömmer bort människan i det hela – Semenya. Alla för hennes talan men vad önskar hon?


Skulle hon identifiera sig mer som man och skulle allmänheten och Sydafrika stötta detta beslut? Det verkar som att politikerna och hennes team runt henne är mer intresserad av att se till att hon förblir kvinna så man kan fortsätta föra en rasdebatt.


Vad jag lyckats hitta har Semenya uttryckt sig så här i South African magazine “You” angående könsfrågan: ”I see it all as a joke, it doesn't upset me. God made me the way I am and I accept myself. I am who I am and I'm proud of myself. I don't want to talk about the tests - I'm not even thinking about them.''


Sydafrika har satt Semenya på en stor display och uttryckt sig om att hon är en välbehövd atlet, samtidigt som de har sopat hennes psykiska, medicinska och emotionella behov åt sidan. Att vara en idrottsstjärna för sitt land innebär stor ära och glans men personen på insidan glöms ibland bort.


Huruvida ett tredje kön skulle fungera inom idrottsvärlden där allt är strikt uppdelat och mätbart är hela denna media hets ett bra svar på. Folk har onekligen miljoner tankar och uppfattningar om denna fråga som måste behandlas senare i ett annat inlägg, men kom gärna med åsikter och synpunkter.

För att avsluta inlägget citerar jag Minister of Sport i hans svar om Semenya som intersexuell:

“That means nothing. There are many hermaphrodites in the world so what does it matter. This girl is running as a girl who has been accredited as a girl. Nobody has questioned that. She doesn’t have a womb, so what?"


RSS 2.0