Ahh tillbaka från en lång semester

Hej alla och välkomna tillbaka från semestern, snart drar vardagen igång igen härligt härligt tycker jag. Det ska bli skönt att komma tillbaka till det gamla hamsterhjulet och sina rutiner igen. Håller på att gå igenom mina "idrottsbilder" från semestern som kommer att postas inom kort men innan dess tänkte jag publicera min krönika som skrevs för tidningen "Svensk Motorsport" i maj (2009).

En grön Motorsport för vår framtid


Med informationens tid har vi kommit att eftersträva och framtvinga ett kunskapssytem vars främsta förtjänst består i att hjälpa människan att styra naturen. I ett försök att kontrollera naturen har man därför förvandlat den till något abstrakt, ett konstruerat begrepp. Upplysningen är den historiska processen som gett upphov till vår moderna civilisation och vårt moderna kunskapssamhälle. Naturen är idag ett begrepp; "materia" som varken innefattar en form av nyansering eller individualitet. Nu slår naturen tillbaka, och människors medvetande om svårigheterna ökar. Dessa problem pratade man om redan för tio år sen, tjugo år sen. "Vi måste göra något för att rädda framtiden". Men framtiden är här - nu, den var igår, den var förra veckan. Det finns inte utrymme för att göra handlingsplaner för framtiden, förändringen måste ske nu.


Motorsporten har alltid haft en form av legitimeringsproblem hängande över sig. Historiskt sett var det en fråga om man skulle legitimera motorsporten som en idrott då man ansökte om medlemskap i Riksidrottsförbundet (RF). Idag handlar motorsportens legitimeringsfråga om att vi måste bevisa varför sporten överhuvudtaget ska få finnas kvar. När kraven på ett miljövänligare samhälle ökar måste idrotten börja ta sitt ansvar. Om motorsporten vill bli accepterat måste vi börja visa framfötterna och mätbara positiva resultat.


Vi har skapat motorsporten och nu ställs andra krav på sporten vilket gör att motorsportens struktur måste förändras för att passa in. Man ser att sporten inte är hållbar ur en miljösynvinkel. Vi måste därför agera annars kommer motorsporten att försvinna. Och detta är en sanning, för vad är det som ger oss rätt att utöva vår idrott och öka koldioxid utsläppen för nöjesskull? Visst kan man diskutera och ifrågasätta andra idrotter så som fotbollen, ridsporten, ishockeyn osv. Men faktum kvarstår att vår idrott går ut på att påverka miljön negativt. Detta måste vi vara medvetna om, istället för att inta en försvarsposition borde vi blicka utåt för nya lösningar. Vi borde ställa andra krav på våra tillverkare, banägare, på bensinen vi kör på. Det ska ligga i vårt intresse att forma motorsporten för en god miljö.


Att diskussionen om varför vi ska använda miljömattor är för mig absurd. Jag kan inte förstå att debatten fortfarande ens finns kvar eller att någon överhuvudtaget ifrågasätter det. Det måste ligga i allas vårt intresse att bibehålla en miljö där vattnet ur kranen är drickbart, luften är ren (eller någorlunda ren), grödorna vi äter inte är fulla av gifter som finns i marken, eller?


SVEMOS miljöpärm och miljöpolicy är ett steg i rätt riktning, SVEMO har varit medvetna om problemen väldigt länge nu. Men det behövs mer, det behövs ett genuint intresse från utövarna. Och alla måste ställa sig frågan vad ger mig rätt att öka utsläppen för att mitt eget nöjesskull? Jag kämpar för en motorsport där miljöfrågan är prio nr ett, och det borde alla som vill ha kvar den i framtiden även göra. Ställ krav!


Ulrika Brodén

Idrottsvetenskapliga programmet - Malmö Högskola.


Tills vi hörs igen, ta hand om er.


RSS 2.0